Gunnar Alexius Alexandersson

Födelsedatum:1908-12-17
Dödsdatum:1981-07-21
Gravsatt:1981-08-01
Ort:KORTEDALA ,GÖTEB
Gravnummer:VA 05 5115, 5116

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn