Gunnar Rudolf Almthén

F verkstadsarb, | VALLA,GÖTEB

1911-12-11 Födelsedatum
1982-11-25 Dödsdatum

Gravsatt: 1982-12-07

VA 05 5033, 5034

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats