Lars-Åke Ivarsson

Kjöleröd | VALLA,GÖTEB

1947-02-18 Födelsedatum
1993-11-28 Dödsdatum

Gravsatt: 1993-12-10

VA 05 5057, 5058

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY