Lars Arne Gustavsson

Direktör, mygge | VALLA,GÖTEB

1928-04-30 Födelsedatum
1978-10-27 Dödsdatum

Gravsatt: 1978-11-03

VA 05 5187, 5188

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY