Lars Gunnar Andersson

Födelsedatum:1932-04-23
Dödsdatum:1987-04-16
Gravsatt:1987-04-25
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 05 5177, 5178

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn