Sven Andersson

Födelsedatum:1920-11-04
Dödsdatum:1985-02-20
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 05 5089, 5090

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn