Anna Ingeborg Berndtsson

Hemäg, kil öste | VALLA,GÖTEB

1901-12-23 Födelsedatum
1978-07-28 Dödsdatum

Gravsatt: 1978-08-04

VA 06 6030

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats