Anna Ingeborg Berndtsson

Födelsedatum:1901-12-23
Dödsdatum:1978-07-28
Gravsatt:1978-08-04
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 06 6030

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn