Edvard Julius Andersson

Födelsedatum:1893-12-30
Dödsdatum:1974-04-22
Gravsatt:1974-04-27
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 06 6018, 6019

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn