Erik Torsten Drammegård

Småbrukäg, hövi | VALLA,GÖTEB

1919-12-14 Födelsedatum
1961-06-27 Dödsdatum

Gravsatt: 1961-07-01

VA 06 6024

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY