Erik Torsten Drammegård

Födelsedatum:1919-12-14
Dödsdatum:1961-06-27
Gravsatt:1961-07-01
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 06 6024

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn