Holger Andersson

Födelsedatum:1929-10-13
Dödsdatum:2004-12-27
Gravsatt:2005-01-14
Ort:HAKENÄSET
Gravnummer:VA 06 6028

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn