Karin Andreasson

Födelsedatum:1921-12-28
Dödsdatum:2001-11-09
Gravsatt:2001-12-05
Ort:HJÄLTEBY
Gravnummer:VA 06 6091

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn