Karl Erik Gerhold Andhult

Födelsedatum:1924-09-26
Dödsdatum:2017-11-24
Gravsatt:2018-05-14
Ort:Göteborg
Gravnummer:VA 06 6027

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn