Oskar Arnold Axelsson

Jordbruksarb, l | VALLA,GÖTEB

1900-12-19 Födelsedatum
1981-07-27 Dödsdatum

Gravsatt: 1981-08-07

VA 06 6032

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY