Oskar Arnold Axelsson

Födelsedatum:1900-12-19
Dödsdatum:1981-07-27
Gravsatt:1981-08-07
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 06 6032

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn