Etel Augustsson

Födelsedatum:1922-12-03
Dödsdatum:2005-02-13
Gravsatt:2005-02-25
Ort:HÖVIKSNÄS
Gravnummer:VA 11 28, 29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn