Eva Andersson

Födelsedatum:1910-03-22
Dödsdatum:1998-03-27
Gravsatt:1998-04-17
Ort:HÖVIKSNÄS
Gravnummer:VA 11 2, 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn