Gustav Berndtsson

Födelsedatum:1926-06-18
Dödsdatum:2020-12-10
Gravsatt:2021-01-08
Ort:Valla församling
Gravnummer:VA 11 47, 48

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn