Jan-Ingemar Gustafsson

Födelsedatum:1933-11-29
Dödsdatum:1997-08-20
Gravsatt:1997-09-04
Ort:HJÄLTEBY
Gravnummer:VA 11 56, 57

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn