Ragna Gustavsson

Födelsedatum:1932-11-05
Dödsdatum:2001-08-19
Gravsatt:2001-08-28
Ort:ALMÖSUND
Gravnummer:VA 11 19, 20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn