Allan Andersson

Födelsedatum:1930-05-12
Dödsdatum:2011-04-02
Gravsatt:2011-04-21
Ort:Hjälteby
Gravnummer:VA 13 164, 165

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn