Bertil Johansson

Födelsedatum:1937-01-15
Dödsdatum:2015-10-21
Gravsatt:2015-11-10
Ort:471 60 Myggenäs
Gravnummer:VA 13 204, 205

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn