Bertil Karlsson

Födelsedatum:1932-11-07
Dödsdatum:2003-07-05
Gravsatt:2003-07-17
Ort:BERGA 5509
Gravnummer:VA 13 186, 187

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn