Björn Gunneröd

Födelsedatum:1939-04-05
Dödsdatum:2001-03-26
Gravsatt:2001-04-05
Ort:HÖVIKSNÄS
Gravnummer:VA 13 235, 236

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn