Gerd Millbourn

Födelsedatum:1908-06-14
Dödsdatum:2006-10-02
Gravsatt:2006-10-27
Ort:GÖTEBORG
Gravnummer:VA 13 188, 189

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn