Gull-Britt Andrén

Födelsedatum:1940-04-19
Dödsdatum:2010-06-30
Gravsatt:2010-07-16
Ort:Myggneäs
Gravnummer:VA 13 141, 142

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn