Inger Mattsson

MYGGENÄS

1942-05-05 Födelsedatum
2008-01-28 Dödsdatum

Gravsatt: 2008-02-13

VA 13 206, 207

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

Gravsatta inom samma gravplats