Inger Mattsson

Födelsedatum:1942-05-05
Dödsdatum:2008-01-28
Gravsatt:2008-02-13
Ort:MYGGENÄS
Gravnummer:VA 13 206, 207

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn