Ingrid Westeröd

Födelsedatum:1917-11-09
Dödsdatum:2008-11-22
Gravsatt:2008-12-12
Ort:GÖTEBORG
Gravnummer:VA 13 145, 146

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn