Karl-Gustav Andreasson

Födelsedatum:1919-11-16
Dödsdatum:2010-01-06
Gravsatt:2010-02-05
Ort:Skärhamn
Gravnummer:VA 13 139, 140

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn