Karoline Korneliusson

Födelsedatum:1961-09-19
Dödsdatum:2005-08-26
Gravsatt:2005-10-22
Ort:VÅRGÅRDA
Gravnummer:VA 13 210

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn