Leif Zetterman

Födelsedatum:1938-01-04
Dödsdatum:1995-12-18
Gravsatt:1996-01-26
Ort:VALLA,GÖTEB
Gravnummer:VA 13 149, 150

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn