Lena Andreasson

Födelsedatum:1954-03-17
Dödsdatum:2008-07-05
Gravsatt:2008-09-12
Ort:MYGGENÄS
Gravnummer:VA 13 166, 167

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn