Mats Stefansson

Födelsedatum:1946-02-27
Dödsdatum:2018-05-08
Gravsatt:2018-06-13
Ort:Hjälteby
Gravnummer:VA 13 163

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn