Nanny Fihn

Födelsedatum:1922-01-21
Dödsdatum:2016-11-09
Gravsatt:2016-12-02
Ort:Höviksnäs
Gravnummer:VA 13 147, 148

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn