Sonja Judit Anita Hjalmarsson

Födelsedatum:1941-07-18
Dödsdatum:2020-12-19
Gravsatt:2021-01-15
Ort:MYGGENÄS
Gravnummer:VA 13 200, 201

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn