Sonja Judit Anita Hjalmarsson

MYGGENÄS

1941-07-18 Födelsedatum
2020-12-19 Dödsdatum

Gravsatt: 2021-01-15

VA 13 200, 201

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY