Inga-Britt Andreasson

HÖVIKSNÄS

1926-03-29 Födelsedatum
2005-07-03 Dödsdatum

Gravsatt: 2005-07-21

VA 14 254, 255

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY