Stellan Evert Nyberg

Valla Församling

1955-03-30 Födelsedatum
2019-04-22 Dödsdatum

Gravsatt: 2019-09-17

VA 14 263

VALLA

Tjörns pastorat

Sverige, Västra Götaland

Tjörns pastorat

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

VALLA

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY