Roy Larsson

Födelsedatum:1942-01-18
Dödsdatum:2022-12-11
Gravsatt:2023-02-08
Ort:Stenungsund
Gravnummer:VA 16 10

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn