Alexander Wilhelmsson

Födelsedatum:1989-10-23
Dödsdatum:2022-08-03
Gravsatt:2022-09-21
Ort:Myggenäs
Gravnummer:VA 17 81

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn