Bengt Melander Carlsson

Födelsedatum:1957-10-14
Dödsdatum:2021-07-14
Gravsatt:2021-09-02
Ort:Höviksnäs
Gravnummer:VA 17 78

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn