Bengt Tegnebrink

Födelsedatum:1936-06-15
Dödsdatum:2023-02-01
Gravsatt:2023-02-24
Ort:Mjörn
Gravnummer:VA 17 83

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn