Britt Johansson

Födelsedatum:1946-01-22
Dödsdatum:2021-05-25
Gravsatt:2021-07-19
Ort:YTTERBY
Gravnummer:VA 17 77

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn