Göran Hast

Födelsedatum:1954-07-29
Dödsdatum:2021-04-27
Gravsatt:2021-06-21
Ort:Myggenäs
Gravnummer:VA 17 86

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn