Gun Isacsson

Födelsedatum:1933-06-04
Dödsdatum:2022-07-27
Gravsatt:2022-10-14
Ort:Stenungsund
Gravnummer:VA 17 98

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn