Gun Ohlsson

Födelsedatum:1939-03-08
Dödsdatum:2020-09-24
Gravsatt:2021-06-04
Ort:Hjälteby
Gravnummer:VA 17 97

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn