Gunnar Magnusson

Födelsedatum:1939-04-14
Dödsdatum:2021-10-09
Gravsatt:2022-03-28
Ort:Hjälteby
Gravnummer:VA 17 80

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn