Haldies Andersson

Födelsedatum:1944-06-10
Dödsdatum:2023-09-13
Gravsatt:2023-10-27
Ort:Myggenäs
Gravnummer:VA 17 90

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn