Inger Eriksson

Födelsedatum:1942-10-14
Dödsdatum:2022-03-24
Gravsatt:2022-06-16
Ort:Skärhamn
Gravnummer:VA 17 94

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn