Karl-Axel Karlsson

Födelsedatum:1941-12-29
Dödsdatum:2021-08-02
Gravsatt:2021-09-16
Ort:Hakenäset
Gravnummer:VA 17 79

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn