Lars Berglund

Födelsedatum:1939-09-13
Dödsdatum:2023-01-15
Gravsatt:2023-04-14
Ort:Myggenäs
Gravnummer:VA 17 89

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn