Lars Jonasson

Födelsedatum:1953-03-18
Dödsdatum:2022-01-02
Gravsatt:2022-02-18
Ort:Höviksnäs
Gravnummer:VA 17 82

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn