Marianne Hellberg

Födelsedatum:1945-09-12
Dödsdatum:2021-08-13
Gravsatt:2021-10-15
Ort:Myggenäs
Gravnummer:VA 17 74

Hitta till kyrkogården / församlingen

Tjörns pastorat

Hamngatan 17
471 32 SKÄRHAMN

0304-660055

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

VALLA

Valla Kyrkväg 31
471 72 HJÄLTEBY

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn